Powrót do strony głównej


   Pióro, jak chyba żaden inny przedmiot codziennego użytku, odegrał w dziejach szczególną rolę. To przy jego pomocy powstawały dzieła literackie i muzyczne, odnotowywano w kronikach ważne wydarzenia. Spisywano odkrycia naukowe i historyczne. Piórem podpisywano ważne pakty i decyzje polityczne. Prowadzono korespondencje pomiędzy państwami, organizacjami i osobistościami swych czasów. Przeglądając stare pożółkłe rękopisy, listy i karty pocztowe, podziwiamy kunszt kaligrafii naszych babć, dziadków i ciotek, dziś umiejętność rzadką, kiedyś powszechną. Pióro jako przedmiot szczególny w życiu człowieka, który stanowi często cenną pamiątkę po kimś znanym lub bliskim, jest więc na tyle ważny i interesujący, że warto jemu poświecić uwagę.

   Po zastąpieniu gęsiego pióra obsadką i metalową stalówką, co stało się epokowym postępem techniki piśmienniczej, nastąpił w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku, okres wielu wynalazków mających uczynić z pióra instrument trwały, łatwy w użyciu a nade wszystko niezawodny. Znajdujące się w licznych kolekcjach zachowane pióra minionych lat, dokumentują interesujące i przemyślne rozwiązania techniczne w zakresie sposobów ich napełniania atramentem jak i konstrukcji spływaka czy kształtu stalówek.

   Celem tych wynalazków stało się stworzenie takiego instrumentu który swą niezawodnością zasłużyłby na miano " pióra wiecznego". Powstało wiele manufaktur i fabryk, produkujących pióra. Stosowano przy tym rozmaite materiały i techniki zdobnicze, czyniąc z nich przedmioty pożądanego zbytku i luksusu. Ale dopiero ubiegły wiek wniósł do kanonu konstrukcji pióra i palety materiałów używanych do jego produkcji najwięcej.

   Powszechna potrzeba używania łatwego i dostępnego instrumentu piśmienniczego oraz rosnące zainteresowanie ludzi jego posiadaniem, otworzyły przed piórem nowe perspektywy. Wkrótce też, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy w warunkach konkurencji rynkowej przyszło się zmierzyć z robiącym furorę długopisem, wiele znanych firm produkujących pióra, tej konkurencji nie wytrzymało.

   Pióro jednakże nie poddało się i przetrwało tą próbę, będąc dalej najelegantszym i najwytworniejszym instrumentem piśmienniczym. W ostatnich natomiast latach, jakby na przekór swym czasom, w których komputer, drukarka i internet dokonują na naszych oczach rewolucji w sposobie komunikacji międzyludzkiej, pióro przeżywa swój renesans.

   Z tego też powodu, powstaje strona, zawierająca wybrane pióra, spośród wybranych marek, do obejrzenia której Państwa zachęcam.